yw2018 a4 250pxDe IJzerwake startte naar jaarlijkse gewoonte met de eucharistieviering. Vervolgens was er de bloemenhulde ter nagedachtenis aan onze geliefde doden uit een ver en nabij verleden.

The Last Post weerklonk naar aloude militaire traditie als eerbetoon aan alle soldaten die in de Westhoek zijn gevallen en in het bijzonder aan Petrus Pintens, Felix Jacquet, Gerard Dethier en hun vierde naamloos gebleven kompaan, die in 2016, toevalligerwijze in Diksmuide werden opgegraven. Momenteel hebben ze een gepaste, laatste rustplaats gevonden op het militair kerkhof van De Panne.

Met het lied 'Volk word staat' zette het koor de aanzet naar het thema van dit jaar. Een tijdlijn schetste de weg die wij als Vlamingen aflegden sinds de repressie op de Fronters in 1918. De bouwstenen stapelden zich op tot de ultieme sluitsteen met de tekst 'Volk, word staat'.
Guido Moons, de gastspreker van dit jaar, heeft een verleden bij het Taal Aktie Komitee en bij de Vlaamse Volksbeweging. Hij begon zijn toespraak met een tekst van Anton van Wilderode. Deze tekst was geschreven voor de IJzerbedevaart in 1978 en is nu nog steeds een duidelijk teken van zijn Vlaams-nationaal engagement. Hiermee maakte hij een link naar de frontsoldaten en de Frontbeweging om zo naadloos tot de Vlaamse Beweging te komen. De eis van Vlaams zelfbestuur destijds is nu een eis voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Op sociaal-economisch gebied is Vlaanderen heel sterk dankzij schrandere en gedreven ondernemers. Toch is volgens Moons ons Vlaams Bewegen niet louter en alleen een materieel gegeven. "Het gaat om het ongrijpbare, het immateriële dat mee de grondstroom uitmaakt van de Beweging, over datgene wat ons bindt op dagen zoals vandaag, over wat ons drijft in ons engagement en in onze inzet."

Onze Vlaamse identiteit is één van die drijvende en bindende elementen en het cement van die identiteit is onze taal: het Nederlands. Lange tijd was de Vlaamse Beweging een taalbeweging omdat taal de sleutel is tot de volledige ontvoogding en ontknechting van ons volk.
Een halve eeuw geleden was er een hevige strijd voor 'Leuven Vlaams'. Sinds 1968 is het mogelijk om aan de Leuvense universiteit onderwijs te genieten enkel in het Nederlands en zo ontstond Louvain-la-Neuve. Vandaag is onze strijd er om deze taal te behouden als volwaardige onderwijs- en wetenschappelijke taal. De verengelsing - die niet alleen zichtbaar is in het straatbeeld - mogen we niet aanzien als een tijdelijk fenomeen en hier zeker niet licht overgaan.

Moons bedankt in het bijzonder Johan Laeremans, dr. André Lerminiaux, Stefaan Dedoncker en de overige medewerkers van het tijdschrift 'De Zes' voor hun inzet om het Nederlands in de Rand te behouden. Niet alleen in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar ook in Ronse is gebleken dat de faciliteiten enkel zorgen voor meer verfransing. Namens de VVB roept hij ons op om 13 september naar Ronse af te zakken en aldaar de strijd tegen de faciliteiten te ondersteunen.

Voordat hij afsloot met een gedicht van Anton van Wilderode citeerde hij Lucebert: "Alles van waarde is weerloos" en doelt hiermee op onze Nederlandse taal en dus eveneens onze Vlaamse identiteit.

Wim De Wit, voorzitter van de IJzerwake, legde in zijn toespraak de focus op de pijler 'Nooit meer oorlog'. Volgens hem staan we aan de vooravond van een grote oorlog. Het gaat niet om een fysieke of politieke oorlog, Vlamingen hebben al meer dan 100 jaar een vreedzame en lijdzame houding. De strijd van morgen draait om wie we zijn.

We dienen te strijden voor onze identiteit, het gezin, de gemeenschap en onze cultuur. Genderneutraliteit, decadente praalwagens en geen duidelijk beeld van man en vrouw zijn een eerste aanslag op het gezin, dat de hoeksteen van onze maatschappij vormt.
Als tweede aanslag op onze Vlaamse identiteit verwees De Wit naar de islam. Het opengrenzenbeleid met bijhorende massa-immigratie, halalmaaltijden op school, gescheiden zwemuren,... zorgen ervoor dat we niet meer de baas zijn in eigen land. Onze vrijheid wordt beknot en dat allemaal met de steun van onze politici.

Doch kan het tij keren, dit bewezen landen als Polen, Hongarije, Kroatië,... Vlaanderen kan onafhankelijk worden, indien alle V-partijen de handen in elkaar slaan. 'Eendracht maakt macht'.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat onze Vlaamse strijd er nu meer dan ooit een is voor zelfbehoud. Hierbij is onze taalstrijd - die nog steeds aan de gang is - van fundamenteel belang. De Wit kaart de verdere uitholling van onze taalwetgeving aan waar diezelfde politici aan hebben bijgedragen. Er is nog steeds verfransing in de Rand rond Brussel, Franstalige rechtbanken die opduiken op Vlaamse grond,... En de Vlaming keek ernaar en deed niets. De voorzitter roept ons op om onze burgerplicht uit te voeren en zodus de taalwetten toe te passen in Brussel. Het is niet langer voldoende om te klagen, actie is nodig.

Na deze krachtige woorden volgde de vlaggenronde onder begeleiding van de VNJ-muziekkapel. Alle kinderen - die voorheen in de kinderwake verbleven - werden erbij geroepen. Het officiële gedeelte van de Wake sloten we af met de eed van trouw en het zingen van de nationale liederen.

Het IJzerwakedorp had naast de grote tent ook enkele kleinere tentjes waar onder andere boeken, vlaggen, drinkbekers,... te koop waren. IJzerfolk, dat dit jaar voor de 2e maal plaatsvond, trok nog meer volk dan vorig jaar. Tijdens de optredens van: Peperkoek, Jong volk, Speelschaar Ossaart en de 3 Stijnen werd er volop op de houten dansvloer gedanst.

Ondanks het frissere weer en enkele regenbuien was het een geslaagde IJzerwake.

Tot volgend jaar!

Machteld Kamers