Wilfried AersWilfried Aers, medestichter van de vzw IJzerwake, is dinsdagochtend overleden na een korte ziekte.

Hij stamde uit een Vlaams-nationaal gezin en was vanaf zijn jeugd lid van Vlaams-nationalistische organisaties. In '47 was hij medestichter van het Jeugdverbond der Lage Landen. Hij was ook een van de organisatoren van de 'Marsen op Brussel' in 1961 en '62. In 1977 stapt hij naar aanleiding van het Egmontpact van de Volksunie over naar het Vlaams Blok.

In 1995 mocht Wilfied Aers, als oudste lid, de eerste vergadering van de rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad, het huidige Vlaams Parlement, voorzitten. Hij hield er een opgemerkte toespraak, waarin hij hulde bracht aan de ontvoogdingsstrijd van de flaminganten. "Zonder hen zouden wij hier vandaag niet zitten. Zij hebben niet alleen gestreden, maar ook geleden voor Vlaanderen", zei Aers. Hij pleitte voor amnestie en vroeg de leden van de Vlaamse Raad zich "als zelfbewuste Vlamingen te gedragen en alle Belgische stiefmoeders ten grave te dragen".

Tot aan zijn overlijden bleef hij actief als beheerder van de vzw IJzerwake.

De uitvaart van Wilfried Aers vindt plaats op maandag 4 januari 2016 om 10.30 in de parochiekerk van Sint-Nicolaas van Tolentijn, Pintestraat in De Pinte.

Vlaamse vrienden,

Zoals u wellicht weet, werd de Van Raemdonckhoeve onlangs openbaar verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Dit was de enige normale toegangsweg. Diegenen die er dit jaar bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap is voor de organisatie van de IJzerwake. Zonder oplossing moesten we ofwel een andere locatie zoeken, ofwel een afgeslankte wake inrichten. In het slechtste geval kon zelfs het voortbestaan van de IJzerwake in het gedrang komen!

De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond. Deze verkoop is ondertussen gesloten. Hierdoor bekomen wij zowel een nieuwe doorgang voor de opbouw van onze wake als een parking voor de bedevaarders. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedraagt ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe toegangsweg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd met de bescheiden bijdragen van duizenden Vlaamsgezinden, zo willen wij ook de aankoop van deze noodzakelijke weide betalen met de bijdragen van allen die geloven in de blijvende waarde van het IJzertestament.

Alle bijdragen - hoe bescheiden ook - zijn welkom. Uw steun kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van de vzw IJzerwake IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB met vermelding "Aankoop weiland".

Wij danken u voor uw hulp voor ons gezamenlijk streven: de spoedige voltrekking van het IJzertestament.

Met Vlaams-Nationale groeten,


Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake